НАМАЛЕНИЕ до -60% ! Имаме още повече продукти с отстъпка .

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ И ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.NEMSKI-CENTAR.COM  

 1. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

 Настоящите Общи условия за ползване на уеб сайт и онлайн магазин WWW.NEMSKI-CENTAR.COM (наричани по-долу „Условията”) сa съобразени с приложимите разпоредби на българското законодателство във връзка електронната търговия, защита на потребителите, защита на личните данни и всички други аспекти, свързани с предлагането на стоки и услуги посредством сайта и електронен магазин WWW.NEMSKI-CENTAR.COM (наричан по-долу „Сайта”). Настоящите Условия следва да се разглеждат заедно с нашите Политика за бисквитки и Политика за защита на лични данни.  Когато използвате този Сайт или поръчвате чрез него, сте обвързани с тези Условия и нашите политики за бисквитки и за защита на лични данни. Ако не сте съгласни с Условията и с посочените политики, моля, не използвайте този Сайт.  Тези Условия могат да бъдат изменяни. В тази връзка, препоръчваме да преглеждате Условията и другите документи, към които те препращат, при всяко ползване на предлаганите от Сайта услуги, съответно при всяка поръчка на стоки чрез Сайта.    

 2. НАШИТЕ ДАННИ 

 Този Сайт е собственост на и се оперира от Хил Трейдинг ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201589621, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с № BG201589621 със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, ул. “Цар Асен“ 21, което упражнява своята търговска дейност на адрес : София , ул. Кукуш 1 Продажбата на стоки чрез Сайта се извършва от името и за сметка на Хил Трейдинг ЕООД  (наричано по-долу „Доставчик”). Данните за осъществяване на кореспонденция и контакт с Доставчика са както следва: адрес за  кореспонденция: гр. София, бул. Сливница №141-143 e-mail: [email protected] телефон: 0878366664   

3. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ При използване на Сайта се събират лични данни на потребителите, които се обработват и съхраняват съгласно нашите Политика за бисквитки и Политика за защита на лични данни, с които изискваме да се запознаете.   

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА Сайтът e достъпен на адрес в Интернет www.nemski-centar.com . Чрез него ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Сайта стоки, както и да ползват други услуги и получават информация, включително следното: 

 1.            Да получават информация за стоките, предлагани от Сайта, техните характеристики, цени и условия за доставка. 

 2.            Да получават информация за магазинна мрежа „НЕМСКИ ЦЕНТЪР”, както и някои детайли във връзка с тяхната работа, независимо дали отделните магазини, включени в нея, се оперират от Доставчика или от трети лица. 

 3.            Да направят регистрация и създадат профил в Сайта, което им позволява да преглеждат информация, достъпна за регистрирани потребители, и да извършват бързо и удобно поръчки чрез Сайта.  При регистрация на профил в Сайта потребителите сключват договор с Доставчика относно ползването на услугите, предоставяни от Сайта, съгласявайки се с настоящите Условия и Политиката за  защита на лични данни. 

 4.            Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Сайта, съгласявайки се с настоящите Условия и Политиката за защита на лични данни и извършвайки поръчка на конкретни артикули.   

 5. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА 

 Когато използвате този Сайт и правите поръчки чрез него, вие се съгласявате:  

 А. Да използвате този Сайт, за да правите само законово валидни запитвания и поръчки.  

 Б. Да не правите никакви фалшиви или измамни поръчки. Ако разумно може да се счита, че е била направена такава поръчка, ние ще имаме право да я отменим и да информираме компетентните органи.  

 В. Да ни предоставите вашите данни, които изискваме, вярно и точно. Вие също се съгласявате, че можем да използваме тези данни съобразно описаните в Политиката за защита на лични данни и тези Условия цели. Ако не ни предоставите цялата информация, която ни е необходима, не можем да приемем вашата поръчка. 

 Г. Когато регистрирате акаунт в нашия Сайт, както и при извършване на поръчка чрез Сайта, Вие заявявате, че сте над 18-годишна възраст и имате законно право да сключвате обвързващи договори.  

 Д. Услугата за доставка на артикулите, предлагани на Сайта, е достъпна само в България.  

 Е. Да не използвате неправомерно този Сайт чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. Вие няма да се опитвате да осъществявате неоторизиран достъп до този Сайт, сървър, на който е разположен Сайта или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с нашия Сайт. Ние ще докладваме всяко неспазване на настоящата клауза на съответните органи и ще си сътрудничим с тях, за да определим самоличността на нарушителя. При неспазване на гореописаните условия за ползване на Сайта, разрешението за използване на този уебсайт се прекратява незабавно.  Съответно, в този случай Доставчикът има право да заличи регистриран профил  на нарушителя и да откаже изпълнението на направени от нарушителя поръчки.  

 6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ САЙТА 

 Сключването на договор за покупко-продажба на стоки посредством Сайта включва следните стъпки: 

 i.              Преглед и избор на артикул чрез добавянето му във виртуална кошница на потребителя; 

 ii.             Преминаване към следваща стъпка „Плащане”, при която потребителят потвърждава следните данни: -       Данни на потребителя; -       Данни за доставка и предпочитан начин на доставка; -       Потвърждаване от потребителя, че се е запознал и е съгласен с Условията и Политиката за защита на лични данни; 

 iii.            Преглед на въведените данни преди потвърждаване на поръчката и възможност за коригиране на данните; 

 iv.            Потвърждаване на поръчката от страна на потребителя; 

 v.             Изпращане от Доставчика на електронно съобщение до потребителя, с което се потвърждава, че поръчката е получена. Това потвърждение не представлява потвърждение на самата поръчка, а съобщаване, че поръчката е получена и Доставчикът ще започне нейното обработване. Поръчките се обработват в срок от два до четири работни дни след получаване на поръчката.  В случай че поръчката е получена през почивен ден или официален празник, както и при получаване на поръчката след 16.00 часа в работен ден, срокът за обработка на поръчката започва да тече от следващия работен ден. 

 vi.            Потвърждаване на поръчката от Доставчика. Доставчикът може да се свърже с потребителя по телефон във връзка с уточняване на поръчката.  Поръчката се счита потвърдена, съответно договорът за покупко-продажба на стоки чрез Сайта се счита сключен, в момента на промяна на статуса на поръчката в профила на клиента на „ИЗПРАТЕНА”.  За статута на поръчката, клиентът може да следи на имейл адреса си ,. Клиентът има достъп до детайлите на всяка своя поръчка и Общите условия за ползване на уеб сайт и онлайн магазин WWW.NEMSKI-CENTAR.COM, валидни към момента на извършване на съответната поръчка. Договорът за покупко-продажба на стоки чрез Сайта се сключва на български език и условията на договора са определени в потвърдената от Доставчика поръчка и настоящите Условия. Поръчката на стоки чрез Сайта може да се извършва от регистрирани потребители през техния профил в Сайта.  .   

 7. УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПОКУПКАТА НА СТОКИ ЧРЕЗ САЙТА 

 Потребителят приема следните условия, които се прилагат към покупката на стоки, направена чрез Сайта: 

 i.              Наличност на продукти Всички поръчки на продукти зависят от наличността. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, Доставчикът си запазва правото да предостави на потребителя информация за заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които потребителят може да поръча. Ако потребителят не желае да поръча заместващи продукти, Доставчикът има право да откаже поръчката, като възстанови всяка сума, която потребителят може да е заплатил във връзка с нея. 

 ii.             Отказ от обработка на поръчка Доставчикът си запазва правото да премахва всеки продукт от Сайта по всяко време и да премахва или променя всеки материал или съдържание от Сайта. В случай че са налице изключителни обстоятелства, които значително затрудняват или правят невъзможно доставката на продукти след като Доставчикът е изпратил потвърждение за поръчката, Доставчикът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчката по всяко време след потвърждаване на поръчката, като възстанови всяка сума, която потребителят може да е заплатил във връзка с нея. 

 iii.            Преминаване на собствеността на продуктите Собствеността на продуктите ще бъде прехвърлена с предаването им на купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на продуктите ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.   

 8. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ 

 Цените на продуктите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.  Цените не включват разходите за доставка на продуктите до адреса, посочен от потребителя. Цената, начинът и срокът на плащане са посочени във всяка поръчка. В случай че клиентът потвърди чрез интерфейса на Сайта, че желае фактура за съответната поръчка, Доставчикът издава фактура за плащането, която се предава на клиента заедно с поръчаната стока. В този случай, Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство. Доставчикът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и достaвени продукти въз основа на информацията, предоставена от клиента.   

 9. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА НА СТОКИ 

Можете да изберете начина на плащане и доставка от предлаганите от нас опции ( В момента са налични 2 метода на плащане - ППП/ Наложен платеж и плащане с карта  .Преди изпращането на поръчката ще ви уведомим за избрания метод на плащане и доставка, както и за свързаните с това разходи. При избор на опцията за онлайн плащане с карта, клиентът е наясно, че плащането ще бъде изтеглено от картата в момента на транзакцията.

Безплатна доставка над 99лв . Цена за доставка на поръчки под 99лв – 6,95лв. 

Предлаганите чрез Сайта продукти, поръчката за които е била потвърдена от Доставчика съгласно настоящите Условия, се доставят чрез куриерска фирма. Продуктите се доставят на адреса, посочен от клиента, в офис на куриерската фирма или в магазин от мрежата „Немски център”( когато това е възможно ) , в зависимост от избора на клиента. Доставчикът ще осигури подходящото опаковане на продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Доставчикът извършва доставката на продуктите само на територията на България. Доставката на продукти, предлагани чрез Сайта, се извършва с куриерска фирма и при цени, определени в самата поръчка. Цената за доставка е 6,95лв. Поръчката Ви ще бъде доставена до посочения от Вас адрес в срок в срок от два до четири работни дни след потвърждаване от Доставчика съгласно настоящите Условия. Доставчикът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни с предварително информиране на купувача. Доставки не се извършват в събота и неделя както и на официални празници. Детайлите по отношение на срока на доставка на стоките не представляват договорно задължение на Доставчика за извършването на съответната доставка на конкретна дата.  . Продавачът не носи отговорност за забавяния на доставките по вина на трети лица или куриерски фирми. Във връзка с извършването на доставка на поръчаните от клиента стоки, Клиентът получава от куриерската фирма текстово съобщение на посочения от него телефон за очакваната дата на доставка. Ако клиентът не е на мястото на доставка в посочения ден, той следва да се свърже с куриерската фирма, за да се организира доставка в друг ден.  Ако след 15 дни от датата, на която поръчката е на разположение за доставка, поръчката не може да бъде доставена поради неосигуряване на посочения адрес на лице, което има право да приеме доставката, договорът за покупко-продажба между Доставчика и клиента се счита прекратен. В този случай, възникналите куриерски разходи във връзка с доставката на стоката и връщането й на Доставчика, са за сметка на купувача.   

 10. РЕКЛАМАЦИЯ, ГАРАНЦИЯ НА СТОКИТЕ 

 Стоките се доставят от куриерска фирма с право на преглед при доставка. При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Купувачът може да упражни предвидените в Закона за защита на потребителите права, в случай на констатиране на скрити недостатъци на доставените стоки.  При установяване на дефекти на стоки с търговска гаранция в рамките на гаранционния срок, купувачът се обръща към оторизиран сервиз, посочен в придружаващите стоката документи.    

 11. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИТЕ 

 Връщането на всички стоки е безплатно.

 Купувачът има право да се откаже от договора за покупка на стоки чрез Сайта, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на доставка. Когато купувачът е поръчал много стоки с една поръчка, срокът по предходното изречение тече от датата на доставка на последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено, като купувачът информира Доставчика за това свое решение преди изтичане на срока по предходния параграф. За тази цел купувачът може да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Когато купувачът е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от купувача, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е Доставчикът е получил върнатата стока в уговореното в настоящите Условия състояние . Когато купувачът упражни правото си на отказ от договора, купувачът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която купувачът е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Разходите за връщане на стоките се заплащат от купувача. Стоката следва да бъде върната заедно с оригиналния касов бон, фактура и гаранционна карта (ако има такива),с които е доставен.  Стоката следва да се върне в перфектен търговски вид, с оригиналната опаковка и заедно с всички аксесоари и принадлежности, с които е била доставена. Ако купувачът е закупил повече от 1 бройка от един и същи артикул, се позволява връщане на само 1 бройка разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са оригинални и не е повредена тяхната цялост. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, когато то е различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.  След получаване на върната стока, Доставчикът я преглежда незабавно.  Отказ от договора и връщане на стоки не се допуска за следните видове стоки: · мъжко / дамско бельо и долна част на дамски бански , когато се продават отделно и не са част от комплект с горнище .    .   Скъпи клиенти имайте предвид , че не може да върнете или замените мъжко / дамско бельо и долна част на дамски бански , когато се продават отделно и не са част от комплект с горнище . Всички суми за върнати продукти се възстановяват по банков път . ВАЖНО ! Пратки върнати към нас с наложен платеж няма да бъдат приемани! Всички суми се възстановяват само по банков път .  ВАЖНО ! Ако от една поръчка сте върнали вече продукт/продукти и решите да върнете още нещо от същата поръчка в рамките на срока от 14 дни  - Хил Трейдинг няма да поеме доставката на вторият пакет ( доставката е 6 лв. и ще бъде удържана при възстановяването на сумата ) . Важно ! При не взета пратка , няма да имате възможност да поръчате следваща поръчка с начин на плащане наложен платеж . Към клиенти с не взети пратки, ще се изпращат само поръчки платени с карта .

 12. РЕКЛАМА 

 Бюлетините на Хил Трейдинг ЕООД, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от Хил Трейдинг ЕООД . В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетин. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с Хил Трейдинг ЕООД . Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0878366664. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор   

 13. ОТГОВОРНОСТ 

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Доставчика. Във всички останали случаи отговорността на Доставчика е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена стока.   

 14. НАДЗОРНИ ОРГАНИ 

 Надзорни органи във връзка с ползването на Сайта, включително във връзка със сключването и изпълняването на договори за покупка на стоки чрез Сайта са: ·        

 Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15 тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg и ·       Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6 тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22  Уеб сайт: www.kzp.bg 8.