Правила и условия

Общите условия на онлайн магазин WWW.NEMSKI-CENTAR.COM сa съобразени

с модела и наредбите на Българска уеб асоциация, Комисия за защита на личните данни и Комисия за защита на потребителите.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.nemski-centar.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на  транспортния документ, предоставен от куриера).

РЕКЛАМАЦИЯ , ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА НА СТОКА

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазин www.Nemski-Centar.com стоки се извършват по правилата на ЗЗП  ,съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Актуален период за връщане на продукт , закупен от онлайн магазин е 14 календарни дни.-    Ако сте закупили повече от 1 артикул се позволява връщане на само 1 бройка разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са оригинални и не е повредена тяхната цялост;


-    При връщане на продукта трябва да присъства оригиналния касов бон или гаранция, с който е доставен;
-    В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, продукти увредени от токови удари, липсващи аксесоари, сертификат за гаранция, си запазваме правото да решим дали да приемем продукта и също така да приспаднем сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в нашия сервиз и неговата проверка;
-    При установяване на злонамерени опити за връщане на продукт или измама, продавачът си запазва правото за отказ по връщане;

Стоки без право на връщане:

 

- Компютърни програми, Игри и всички продукти, които се предлагат в дигитален формат ( на CD);;

- Продукти от тип лична хигиена ( епилатори, машинки за подстригване, самобръсначки и др.), Козметика и Парфюми;

- Продукти от категория Бебе;

- Аксесоари за бременни;

- Продукти от категорията „Домашни любимци“

 

ДОСТАВКА НА СТОКИ

Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от Немски Център на/над стойност 100 лв. (с ДДС) ще бъде безплатна за Клиента. Цената на доставката на продукти, предлагани от Немски Център на стойност под 100 лв. (с ДДС) ще е с минимална стойност 3,99 лв. Условията и цената на доставка на продуктите на партньор от Хил Трейдинг ЕООД  Marketplace ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съотвентата страница

Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата.

Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

Продавачът не носи отговорност за забавяния на доставките по вина на трети лица или куриерски фирми.

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.Nemski-Centar.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.

Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и достaвени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

Хил Трейдинг ЕООД  издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от Хил Трейдинг ЕООД . Клиентът е съласен да получава фактурата става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса:  sales@nemski-centar.com .

Хил Трейдинг ЕООД  не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Marketplace партньорите на Хил Трейдинг ЕООД , които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство.

С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Хил Трейдинг ЕООД  фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Хил Трейдинг ЕООД  е регистриран в българският Регистър за обработка на личните данни.
Хил Трейдинг ЕООД  е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Хил Трейдинг ЕООД , която е регистрирана в българският Регистър за обработка на личните данни под № 00000, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от  Хил Трейдинг ЕООД , партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.  Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от Хил Трейдинг ЕООД , негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от българският закон защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от закона за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: София, ул. Цар Асен 21 “Хил Трейдинг ЕООД ”, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: София, ул. Цар Асен 21 “Хил Трейдинг ЕООД ”, според следните цели:

•    преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със Закона за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;

•    уведомление до трети страни на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат

Купувачът се съгласява и разрешава на Хил Трейдинг ЕООД  да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които Хил Трейдинг ЕООД  може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или от Marketplace партньорите му Стоки и Услуги, застрахователни дружества.

Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

РЕКЛАМА

Бюлетините на Хил Трейдинг ЕООД , съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от Хил Трейдинг ЕООД  и техните партньори.

В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете със Хил Трейдинг ЕООД  или да се отпишете лично чрез системата за онлайн отписване/записване поместена на www.nemski-centar.com

Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 02 8211440

Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор

ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за осъществяване на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg 8.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG : BG201589621